Porady

Jeżeli jesteśmy użytkownikami komputera stacjonarnego i myszka nam przestanie działać a musimy coś szybko wykonać na komputerze to poniżej są przedstawione najważniejsze skróty klawiszowe:

WinKey + D: Minimalizuje lub przywraca wszystkie okna.
WinKey + E: Uruchamia Windows Explorer (eksplorator).
WinKey + F: Uruchamia wyszukiwanie plików.
WinKey + Ctrl + F: Uruchamia wyszukiwanie komputerów w sieci.
WinKey + R: Wyświetla okno dialogowe ‚Run’ (‚Uruchom’).
WinKey + Break: Wyświetla ‚System Properties’ (‚Właściwości systemu’).
WinKey + L: Przełącza użytkownika (Blokuje komputer).
WinKey +M: Minimalizuje okienka.
SHIFT+ WinKey +M: Cofa minimalizację okienek.
WinKey +TAB: Przełącza między przyciskami na pasku zadań.

Skróty stosowane w programach (pierwsze 4 działa też w systemie)
CTRL+C: Kopiuj.
CTRL+X: Wytnij.
CTRL+V: Wklej.
CTRL+Z: Cofnij.
CTRL+B: Pogrubia tekst.
CTRL+U: Podkreśla tekst.
CTRL+I: Pochyla tekst.

Ogólne komendy klawiaturowe
SHIFT+F10: Otwiera menu dla wybranego przedmiotu (działa jak prawy przycisk myszki).
SHIFT: wciśnięty przez kilka sekund uniemożliwia autowczytywanie się płyt CD.
ALT+SPACE: Otwiera menu systemowe programu.
CTRL+F4: Zamyka wewnętrzne okno programu, ale nie sam program.
ALT+F6: Przenosi między okienkami tego samego programu.

Skróty związane z Explorerem i plikami
Dla obiektów zaznaczonych:
F2: Zmienia nazwę.
F3: Wyszukuje wszystkie pliki.
ALT+ENTER: Otwiera okno właściwości dla wybranego elementu.