Porady

Bardzo wielu użytkowników pracuje nadal na systemie Windows XP . Jest to system o wiele bardziej stabilny niż Windows Vista oraz Windows Millenium ;). Poniżej przedstawię wam kilka sztuczek jakie trzeba wykonać aby nasz „XPek” pracował o wiele szybciej

Aktualizacje automatyczne – możemy je wyłączyć, jeżeli nie używamy funkcji automatycznej aktualizacji.

Bufor wydruku – wyłączamy, jeśli nie mamy drukarki.

Kompozycje – jeśli korzystamy z klasycznego wyglądu Windows, wyłącz tę usługę.

Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego – można wyłączyć, jeśli nie korzystasz z funkcji pomocy zdalnej.

NetMeeting Remote Desktop Sharing – wyłączamy , jeśli nie używamy programu NetMeeting.

Pomoc i obsługa techniczna – wyłączamy, jeśli nie używamy funkcji dostęp do pomocy i obsługi technicznej wywoływanej z menu Start.

Usługa Czas systemu Windows – wyłączamy, jeśli nie korzystamy z automatycznej synchronizacji czasu i daty komputera w sieci z komputerem działającym jako serwer czasu.

Usługa raportowania błędów – umożliwia tworzenie raportów o błędach Windows lub aplikacji i wysyłanie ich do Microsoftu. Wyłączamy, jeśli nie korzystamy z tych funkcji.

Usługi terminalowe – wyłączamy, jeśli nie korzystamy z funkcji szybkiego przełączania użytkowników, pulpitu zdalnego, pomocy zdalnej oraz z serwera terminali.

Dodatkowo należy pamiętać o okresowym czyszczeniu komputera taki programi jak AdAware,CCleaner oraz RegCleaner