Porady

Praktycznie każdy program do edycji dokumentów daje możliwość cofnięcia wprowadzonych zmian. Niestety działanie tego mechanizmu nie obejmuje sytuacji, w której po wprowadzeniu niechcianych zmian zamkniesz edytowany plik.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja kopii bezpieczeństwa w Windows 7:

  1. Odzyskanie pliku będzie możliwe, jeśli znajduje się on na dysku, z włączoną ochroną systemu (jest to domyślne ustawienie dla partycji systemowej). W oknie Eksploratora Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik, którego wcześniejszą wersję chcesz odzyskać, i z menu kontekstowego wybierz Przywróć poprzednie wersje.
  2. W nowym oknie zobaczysz listę punktów przywracania dla danego pliku. Zaznacz jeden z tych punktów. Żeby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij Otwórz.
  3. Kliknij Przywróć, aby wybrana wersja pliku została przywrócona i zastąpiła najnowszą wersję.

    Jeśli klikniesz Kopiuj, starsza wersja pliku zostanie skopiowana w wybrane miejsce, a oryginał pozostanie nienaruszony.