WARUNKI PRZYJĘCIA SPRZĘTU DO NAPRAWY
1. Sprzęt jest przyjmowany do naprawy od poniedziałku do piątku w godzinach serwisu 8:00 – 16:00 oraz po wcześniejszym kontakcie telefonicznym od poniedziałku do niedzieli od godziny 8:00 do 21:00
2. W przypadku przyjęcia sprzętu po godzinie 16:00 czas naprawy jest liczony dopiero od następnego dnia.
3. W przypadku rezygnacji klienta z usługi , ponosi on koszty wykonanej ekspertyzy
4. Wstępny koszt naprawy jest szacunkowo wyceniany i w razie ewentualnych zmian klient jest powiadamiany o dodatkowych kosztach
5. W przypadku gdy sprzęt jest zabrudzony,zanieczyszczony serwis dokonuję odpłatnego czyszczenia sprzętu i informuję o tym klienta.
6. Serwis ma prawo odmówić naprawy sprzętu jeżeli koszty naprawy przewyższą cenę nowego sprzętu
7. Sprzęt trafiający na serwis jest dokładnie sprawdzany i wszystkie ryski oraz wgniecenia zostają spisane na protokole przyjęcia towaru
8. Sprzęt jest naprawiany w terminie do 5 dni roboczych i jeżeli termin okaże się dłuższy klient jest o tym powiadamiany telefonicznie
9. Klient może poprosić o ekspertyzę komputera przed i po wymianie części ale musi o tym powiadomić serwis w trakcie zgłoszenia
10. Sprzęt naprawiony należy odebrać w ciągu 7 dni roboczych od dnia , w którym został powiadomiony klient
11. Wydanie sprzętu następuje tylko i wyłącznie wtedy kiedy klient ma przy sobie protokół zgłoszenia
12. Otworzenie zlecenia naprawy jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższych warunków przyjęcia sprzętu do serwisu oraz warunków gwarancji.
13. Serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę
14. Podczas odbioru sprzętu klient jest powiadamiany co było dokładnie uszkodzone oraz sprzęt jest przy nim testowany
15. Gwarancja nie obejmuję uszkodzeń , które nastąpią po naprawię
16. Osoba zlecająca otrzymuję fakturę VAT wraz z wykazem ewentualnych części , które zostały wymienione

Bydgoszcz 13.03.2014